Transformers 變形金剛 40th Anniversary Event (2024)

今日有幸參加左「Transformers 變形金剛 40th Anniversary Event (2024)」 傳媒優先場。
可以係 大銀幕 一次過睇返 變形金剛 首幾集,而且仲要係由 Peter Cullen 及 Frank Welker 等知名配音員將重新聲演。真係充滿懷舊情懷及滿滿既感動。

現場記念品

討論:https://bbs.toysdaily.com/thread-471617-1-1.html