[TOYS REVIEW] POSE+ METAL 系列 P+02 銀河烈風 Baxingar / 幕臣我

等了一段時間,香港公司 POSE+ 合金 第二作銀河烈風 Baxingar / 幕臣我 終於到手。
作為 J9動畫系列 第二作 既 幕臣我,係少數由5部電單車合體而成既機械人,相信喜歡佢既網友一定已經入手了。至於心思思既朋友,可以話你知,pose+ 這款 (頭頂高) 約 28CM高既 銀河烈風 幕臣我 不單是合體及造型上設計出色,連可動亦十分之好,絕對係超水準之作。

POSE+ METAL 系列 P+02 銀河烈風 幕臣我
價格:港幣 1,890 元正
發售:2020年1月

討論串:http://bit.ly/38rlnCb
Toysdaily Channel 俱樂部 fb group: http://bit.ly/2kcawIN