P-BANDAI H.K. 3月通信 01 ~ RG 1/144 OO QAN[T] FULL SABER

Hobby Online Shop
RG 1/144 OO QAN[T] FULL SABER [2017年6月發送]
https://goo.gl/ypqDrG
=============================
RG 1/144 OO QAN[T] FULL SABER二次預訂開始!!
將GN Sword IV Full Saber和背面的連接組件,以根據RG基準的全新造型重現。
盡顯模型的機關特點, 組合各個組件來呈現“Full Saber Mode”“GN Launcher Mode”
“GN Gun Blade”等各種不同型態。