Toysdaily 玩具日報

 找回密碼
 註冊
查看: 5798|回復: 6

[新品消息] 魂作模玩 新品:1/6《三國演義》諸葛孔明 - 白羽 & 版圖...

[複製鏈接] |關注本帖
發表於 10-4-2017 18:05:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
魂作模玩 新品:1/6《三國演義》諸葛孔明 - 白羽 & 版圖...
234801qjh62it8teciiikk.jpg
234829rmmle3yq9l4hr9dz.jpg
234831uad1z6da15sn55tt.jpg
234834jztmcr4h1hhcccvt.jpg
234837fy1929l41hrr9rj2.jpg
234839edu5zrln60qpuu6u.jpg
234843wadvb83dsfadd38d.jpg
234847ac5359wn4fo9ofn9.jpg
234849wti5a3s6fu56jftp.jpg
234850qg1p1hilllc7plo0.jpg
234853nxcwicxg9tcccvcx.jpg
234856ndqtui8iyi1fau7u.jpg
234858nfpo3fa36ff43621.jpg
234859s3r8rt6s8bv81fzz.jpg
234901czetmt2vz3vyhs3h.jpg
234902sho6ttgfx7vhqh7x.jpg
234905lwnzdbnsrg2bgdaw.jpg
234909yshqhk511sqb8s1q.jpg
234913u0aa55qq4zhhha58.jpg
234917nxoxu0y5bfww5ef1.jpg
234921zvbxf41oobnf61f4.jpg
234824pko8qqsdx8jqoqt5.jpg
234820dtj4lqlvt1tvjh3t.jpg
234817sj8y8rw0xeyfulej.jpg
234814bt8ufnonmqlqtmgm.jpg
234810x2h4j4c394848c85.jpg
234809c0xy5tqt05xmvb9n.jpg
234807ey8qmypkkl1tl9yp.jpg
234803jeaoqm559jkk6usc.jpg
234812c000wjzl77i0il27.jpg
235416ns91spbrrsgqc869.jpg
235425pounkokw0k5xnxgp.jpg
235430banutri91mimmain.jpg
235435fn18rnrrkyyzyour.jpg
235441mm8i5eze23z1ka7a.jpg
235420gexur1xybiiyb9eq.jpg
235412q14jjmaujgy17z12.jpg
發表於 11-4-2017 03:56:24 | 顯示全部樓層
Accessories is good
發表於 11-4-2017 14:34:23 | 顯示全部樓層
不論電視電影定遊戲,咁多年以來咁多個孔明佢冇一個似....
發表於 11-4-2017 18:07:54 | 顯示全部樓層
我覺得今次個孔明比較似道士...
發表於 11-4-2017 21:29:53 | 顯示全部樓層
laihoi_22 發表於 11-4-2017 02:34 PM
不論電視電影定遊戲,咁多年以來咁多個孔明佢冇一個似....

新三國果個唔 OK 嗎?
發表於 12-4-2017 12:20:49 | 顯示全部樓層
個人覺得,配件比人偶吸引。。呢個孔明個樣。。認真麻麻。。
發表於 12-4-2017 23:43:23 | 顯示全部樓層
Who is the actor in reality?
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|Toysdaily 玩具日報

GMT+8, 13-7-2020 06:09 AM , Processed in 0.048592 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

討論區聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Toysdaily玩具日報討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表 留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不完全信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。Toysdaily玩具日報討論 區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一 切法律權利。

快速回復 返回頂部 返回列表